Διάκριση για το Πηδάλιο από τον Cosmopolis Finezza για το 2020