Βράβευση για το 2019 για το Πηδάλιο από την L’association GOOD FRANCE